Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start
Start

Start

Start

  geboorteakte Maria Knijff

  huwelijksakte Maria en Asuerus

  huwelijksakte Maria en Henricus

  overlijdensakte Maria  Harmelen

  overlijdensakte Maria Haarlem

  overlijdensakte Henricus Haarlem

  overlijdensakte Asuerus Harmelen

  geboorteakten kinderen Harmelen

  chronologische volgorde

Home

  geboorteakten kinderen Haarlem

  genealogie van Maria Knijff

Maria Knijff

Uitgebreid onderzoek in diverse archieven heeft aan het licht gebracht dat Maria Knijff geboren op 17 februari 1840 in dezelfde periode zowel Harmelen als Haarlem getrouwd is geweest en kinderen heeft gekregen. In beide plaatsen is een overlijdensakte van Maria opgemaakt met verschillende jaartallen. Hieronder haar verhaal dat uit alle gegevens te halen is. Helaas is de waarheid omtrent Maria niet achterhaald zodat de raadsels rond deze Maria Knijff vooralsnog onopgelost blijven.  Maria Knijf is geboren in Harmelen op 17 februari 1840 in Harmelen als dochter van Jan Knijff en Maria Dongelmans. Zij trouwt op 23 oktober 1868 te Harmelen met Asuerus van Rooijen. zij krijgen samen vier kinderen Ruim een maand na de geboorte van hun vierde kind overlijd Maria op 10 mei 1876. Dit alles vastgelegd in diverse akten te Harmelen.

Uit verschillende akten uit de gemeente Haarlem blijkt echter het volgende:

Maria Knijf geboren 17 februari 1840 als dochter van Jan Knijf en Maria Dongelmans trouwt op 11 juni 1873 met Henricus Johannes Wisker geboren 4 mei 1840 te Haarlem als zoon van Johannes Hermanus Wisker en Anna Maria Hoens. Op hun trouwdag erkennen beide echtlieden drie kinderen, Johannes Hermanus geboren 24 januari 1867 uit Wilhelmina Knijf oud 24 jaar.

Wilhelmina Knijf kreeg op 22 mei 1865 een ongeboren kind zij was toen 23 jaar. Bij deze aangifte geen vader genoemd. Van Wilhelmina die tussen 27 januari en 22 mei 1842 geboren moet zijn is niets te vinden!. Pieter Knijf geboren 11 maart 1869 en Alida geboren 3 februari 1871 beiden uit Maria Knijf. Ook bij deze aangiften geen vader opgegeven. Deze vier kinderen werden geboren in het Elisabeth Gasthuis aan de kleine houtstraat  te Haarlem. De aangifte werd gedaan door de 'vader' van het gasthuis Albertus Hamer. Op de geboorteakten van deze laatste twee kinderen is de leeftijd van Maria respectievelijk 26 en 27 jaar wat in zou houden dat zij tussen 3 februari en 12 maart 1842 geboren moet zijn. Samen krijgen Henricus en Maria nog twee zonen.

Uit de huwelijkse bijlage, bestaande uit een extract uit een register van geboorte der gemeente Harmelen, blijkt dat het om bovenstaande Maria gaat geboren in 1840.


Dus bijna drie jaar voor haar overlijden volgens het overlijdensregister van de gemeente Harmelen trouwt Maria in Haarlem, terwijl zij in diezelfde periode in Harmelen nog kinderen krijgt met Asuerus van Rooijen?

Om het ingewikkeld te maken trouwt de vader van Maria, Jan Knijff, in 1849 met Jannigje van Groeningen en noemen hun eerste kind ook Maria. Maar deze Maria is eenvoudig te volgen via trouwakten en is zeker niet bovengenoemde Maria Knijff.

Verwarrend is ook dat op de overlijdensakte van Maria in 1876 te Harmelen als moeder wordt opgegeven Jannetje van Groeningen. Deze is op dat moment wel de moeder maar niet de biologische moeder zoals die moet worden aangegeven op een dergelijke akte.  


Wat kan er gebeurt zijn?

Is er een tweede Maria Knijf dochter van Jan Knijff en Maria Dongelmans eveneens geboren op 17 februari 1840? Zeer waarschijnlijk niet!

Kende Wilhelmina Knijf Maria uit Harmelen en heeft zij haar identiteit aangenomen? Omdat er niets van Wilhelmina te vinden is is hier geen antwoord op te geven. Vreemd is dat toen er door de gemeente Haarlem een uitreksel van het geboorteregister van Maria is aangevraagd t.b.v. het aanstaande huwelijk bij de gemeente Harmelen dat geboorte-extract zonder meer is afgegeven. De Harmelense gemeenschap was in die tijd zo klein dat de desbetreffende gemeenteambtenaar Asuerus van Rooijen en Maria Knijff gekend moet hebben en toen dus geweten moet hebben dat deze al getrouwd waren. Ambtenaar Otto Willem van Geijtenbeek ondertekende de huwelijksakte van Asuerus en Maria op 23 oktober 1868 en ondertekende ook het extract op 19 mei 1873 dat werd opgestuurd naar Haarlem. Een maand eerder op 24 maart 1873 tekent dezelfde notarisklerk de geboorteaangifte van Johannes Bernardus kind van Asuerus en Maria!

Is Maria van Asuerus weggelopen en in Haarlem beland? Waarschijnlijk niet waarom doet Asuerus anders in 1876 aangifte van het overlijden van Maria? Als ze dan al weggegaan is zou dat al 5 maanden na hun huwelijk moeten zijn geweest aangezien Maria in maart 1869 een kind krijgt in Haarlem. 


De sleutel ligt waarschijnlijk bij Wilhelmina Knijff. Was zij familie van Maria en heeft zij om een of andere reden haar identiteit aangenomen?  Was zij een voorkind van Jan en Maria en is zij nooit aangegeven. Het is aannemelijk dat Wilhelmina de naam Maria heeft aangenomen omdat dit zou kloppen met de leeftijden op de geboorteakten van de vier kinderen die geboren zijn voor het huwelijk van Maria en Henricus. De naamsverandering van Wilhelmina in Maria werd definitief toen zij trouwde met Henricus Johannes Wisker. Werd notaris Geijtenbeek in Harmelen omgekocht om het geboorte-uittreksel van Maria naar Haarlem op te sturen en wellicht alle sporen van Wilhelmina uit te wissen? Als dit zo is zal dit raadsel niet opgelost kunnen worden en blijft het gissen naar wat er werkelijk gebeurt is!

 

Is dit een vorm van identiteitsfraude?

Alle gebeurtenenissen zijn als een tijdbalk goed te volgen op de pagina chronlogische volgorde.